Enemmän kasvua

Kasvulla lisätään yrityksen liikevaihtoa ja mahdollisesti myös voittoa. Pitkällä aikavälillä kasvu voi lisätä tuotantoa ja sen mukana alentaa keskimääräisiä kustannuksia jolloin voittomarginaalit kasvavat. Kasvulla pyritään lisäämään markkina-asemaa ja hinnoitteluvoimaa.

Kasvutavoitteiden saavuttamiseksi Lavango Oy tarjoaa palveluina:

 • Tuotteiden ja palveluiden kaupallistamista
 • Markkinoinnin ja myynnin tehostamista
 • Viennin käynnistämistä

 Kokeneet konsulttimme etsivät juuri teidän yritykseenne parhaan ratkaisun.

Tuotteiden ja palveluiden kaupallistamista

 • Tuotteiden ja palveluiden kaupallistamisessa varmistetaan
  • Ymmärrys asiakkaista ja markkinoista
  • Tuote tai palvelu sopii asiakkaiden tarpeisiin ja tuo asiakkaalle lisäarvoa
  • Tuotteen tai palvelun brändi luo positiivisia mielikuvia
 • Tuloksena saadaan markkinoille kilpailukykyinen tuote

Markkinoinnin ja myynnin tehostamista

 • Yrityksen liiketoiminta kehittyy entistä kilpailukykyisemmäksi markkinointistrategiaa ja asiakkuudenhallintaa kehittämällä.
  • Strategian luominen asiakassegmentointiin ja -palveluun
  • Asiakassegmenttien tarpeiden ymmärtäminen
  • Kartoitetaan uusia markkinoita, hinnoittelua ja jakeluvaihtoehtoja
 • Tavoitteena on myynnin kasvu tai käynnistäminen uudessa myyntikanavassa

Viennin käynnistäminen

 • Määritetään yrityksen tärkeimmät kilpailuedut kasvun ja kansainvälisillä markkinoilla. Vientivalmiuksien kehittäminen yrityksessä
  • Vientistrategian luonti
  • Kontaktien luonti vientimarkkinoilla
  • Messutapahtumat ja asiakassuhteiden syventäminen
 • Tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen viennistä

JTaskinen (536x800)Jukka Taskinen

toimitusjohtaja, Lavango Oy
diplomi-insinööri

25 vuoden kokemus kansainvälisestä liikkeenjohdosta
Nokia, Kone ja GE Medical

 

 • Liikkeenjohdon, myynnin ja markkinoinnin sekä asiakaspalvelun ammattilainen ja asiantuntija
 • Toiminut useissa globaaleissa liikkeenjohdon ja myynnin tehtävissä
 • Kokemusta brändin rakentamisesta ja brändin lisäarvon luomisesta

Ota yhteyttä:
jukka.taskinen@lavango.fi
www.linkedin.com/in/jukkataskinen
P. 040 545 6932Pirkko Taskinen

diplomi-insinööri

25 vuoden  kokemus kansainvälisestä liiketoiminnast
Nokia, Ericsson, Alcatel ja Storvik & Co

 • Yrittäjä, joka kehittää erikokoisten yritysten asiakaslähtöistä kaupallistamista, myynnin kasvattamista ja kansainvälistä liiketoimintaa käytännön läheisesti
 • Markkinoinnin ja asiakasyhteistyön vahva asiantuntija ja ammattilainen
 • Osaaminen on kertynyt kotimaisissa ja kansainvälisissä projekteissa, yhteistyöhankkeissa ja asiakasrajapinnassa

Ota yhteyttä:
pirkko.taskinen@lavango.fi
www.linkedin.com/in/pirkkotaskinen
P. 040 506 2079


Rekisteriseloste