Idean tai tuotteen myyntikuntoon laittaminen – asiakaslähtöinen tuotteistaminen

1. Tavoitteet

Tavoite: tuote tai palvelu työstetään helposti markkinoitavaksi, myytäväksi ja ostettavaksi. Tuotteen lisäarvo ja tärkeimmät myyntiargumentit dokumentoidaan sekä markkinointiviestit määritetään. Yrityksen henkilöstö perehdytetään asiakaslähtöiseen tuotesuunnitteluun käytännönläheisesti workshop -työskentelyssä.

 

2. Sisältö

Tuotteistamisessa määritellään ja dokumentoidaan seuraavat asiat:

– Tuotteen asiakassegmenttien määritys

– Tuotteen tuoma lisäarvo eri asiakassegmenteille

– Tuotemäärittely, ”1-pager ja 2-pager”

– Palvelun asiakaspolun määritys

– Jakelukanavat

– Markkinointistrategian luonti

– Markkinointiviestit

– Erottautuminen mahdollisista kilpailijoista

– Partnereiden sitouttaminen

– Rahoitusmahdollisuuksien kartoitus

– Tuotteen hinnoittelustrategia

 

3.Toteutus

Projekti toteutetaan Lavangon vetämänä yhteistössä asiakkaan henkilöstön kanssa. Aloitus workshopissa käydään läpi tuotteen nykytilanne. Toisessa workshopissa jatketaan asiakaslähtöisen tuotesuunnittelun metodien mukaisesti tuotteen kaupallistamista. Kolmannessa workshopissa käydään läpi tuotteistamisdokumentit sekä sovitaan jatkotoimista.

 

Projektin kesto on 3-6 viikkoa.