Idean tai tuotteen myyntivalmiuden arviointi

Sisältö

Idean, tuotteen tai palvelun tuotteistamistilanne arvioidaan sekä luodaan kehittämissuunnitelma kaupallisen menestyksen maksimoimiseksi. Tavoitteena on nopeuttaa markkinoille pääsyä sekä varmistaa tuotteen asiakaslähtöisyys.

1. Tavoite

Tuotteen tai palvelun myyntivalmius ja kehittämissuositukset kartoitetaan

2.Toteutus

Projekti toteutetaan Lavangon vetämänä yhteistössä asiakkaan henkilöstön kanssa. Aloitus workshopissa käydään läpi tuotteen nykytilanne. Toisessa palaverissa käydään läpi lopputulokset.

3. Tulokset

Tuotteistamisessa analysoidaan seuraavat asiat:
– Tuotteen asiakassegmenttien määritys
– Tuotteen tuoma lisäarvo eri asiakassegmenteille
– Palvelun asiakaspolun määritys
– Jakelukanavat
– Markkinointistrategia
– Erottautuminen mahdollisista kilpailijoista
– Rahoitusmahdollisuuksien kartoitus
– Tuotteen hinnoittelustrategia

Projektin kesto on 1-2 viikkoa.

Hinta €1000 (alv 0%)