Vientivalmiuksien kartoitus

Sisältö

Idean, tuotteen tai palvelun vientipotentiaalin arviointi sekä kehittämissuunnitelma viennin mahdollistamiseksi. Tavoitteena on nopeuttaa vientimarkkinoille pääsyä sekä varmistaa tuotteen asiakaslähtöisyys kohdemarkkinoilla.

1. Tavoite

Tuotteen tai palvelun vientivalmiudet ja kehittämissuositukset kartoitetaan

2.Toteutus

Projekti toteutetaan Lavangon vetämänä yhteistössä asiakkaan henkilöstön kanssa. Aloitus workshopissa käydään läpi tuotteen nykytilanne. Toisessa palaverissa käydään läpi lopputulokset.

3. Tulokset

Projektissa analysoidaan seuraavat asiat:
– Tuotteen asiakassegmenttien määritys valitulla vientimarkkinalla
– Tuotteen tuoma lisäarvo eri asiakassegmenteille
– Potentiaaliset jakelukanavat
– Markkinointistrategia
– Erottautuminen mahdollisista kilpailijoista
– Rahoitusmahdollisuuksien kartoitus
– Tuotteen hinnoittelustrategia

Projektin kesto on 1-2 viikkoa.

Hinta €1000 (alv 0%)