Viennin käynnistyspaketti

Sisältö

Viennin aloittamisen käynnistyspaketti. Projektissa käydään läpi yrityksen potentiaalisimmat vientituotteet, niiden lisäarvo kohdemarkkinoiden asiakkaille. Yrityksen strategia ja resurssisuunnitelmat päivitetään viennin vaatimusten mukaisiksi. Valitaan potentiaalisimmat vientimarkkinat ja selvitetään niiden potentiaali. Otetaan ensimmäiset asiakaskontaktit ja pyritään järjestämään tapaamisia markkinoilla.

Tavoite

1. Analysoidaan yrityksen nykytila
2. Kartoitetaan potentiaaliset vientituotteet ja niiden vientipotentiaali
3. Päivitetään yrityksen visio, missio ja strategia sekä liiketoimintasuunnitelma huomioiden vientimarkkinat

Toteutus

1. Yrityksen avainhenkilöiden haastattelut ja analyysi: asiakkaat, palvelut/tuote, markkinointi, myynti, jakelukanavat, talous, henkilöstö, tuotanto, verkostot, kilpailijat
2. Workshop ja ideapajat: nykyinen myynninrakenne ja visio tulevasta, vientimarkkinoiden kartoittaminen, valinta ja jatkoselvitykset
3. Vientipotentiaalin selvittäminen: selvitetään valitun tuotteen ja markkinan potentiaali ja kartoitetaan mahdolliset asiakkaat
4. Päivitetään yrityksen visio, missio ja strategia vastaamaan viennin käynnistämistä
5. Raportti toimenpiteistä: laaditaan raportti toteutetuista toimenpiteistä asiakkaalle

Tulokset

1. Laaditaan yrityksen nykytilan analyysi ja tunnistetaan kehitystoimenpiteet
2. Selvitetään potentiaalisimmat vientituotteet ja kohdemarkkinat sekä niiden mahdollisuudet
3. Päivitetty visio, missio, strategia
4. Suunnitelma viennin käynnistämiseksi
5. Potentiaalisten asiakkaiden kartoitus
6. Ensimmäiset yhteydenotot markkinalle

Projektin kesto on 4-8 viikkoa.

Hinta €5000 (alv 0%)