Idean tai tuotteen tuotteistamisen käynnistäminen

Sisältö

Idea, tuote tai palvelu tuotteistetaan asiakaslähtöisesti. Projektissa määritetään tuotteen kohdeasiakassegmentit, tuotteen tuoma lisäarvo sekä potentiaaliset jakelukanavat. Näiden pohjalta luodaan markkinointistrategia sekä ydinviestit. Tavoitteena on tehdä tuote tai palvelu mahdollisimman houkuttelevaksi, erottautuvaksi sekä helposti ostettavaksi.

1. Tavoite

Tuote tai palvelu työstetään helposti markkinoitavaksi, myytäväksi ja ostettavaksi. Tuotteen lisäarvo ja tärkeimmät myyntiargumentit dokumentoidaan.

2.Toteutus

Projekti toteutetaan Lavangon vetämänä yhteistössä asiakkaan henkilöstön kanssa. Aloitus workshopissa käydään läpi tuotteen nykytilanne, jonka pohjalta Lavango työstää yhdessä sovitut parannukset ja materiaalit. Toisessa workshopissa käydään läpi tuotteistamisdokumentit sekä sovitaan jatkotoimista.

3. Tulokset

Tuotteistamisessa määritellään ja dokumentoidaan seuraavat asiat:
– Tuotteen asiakassegmenttien määritys
– Tuotteen tuoma lisäarvo eri asiakassegmenteille
– Palvelun asiakaspolun määritys
– Jakelukanavien kartoitus
– Markkinointistrategian luonti
– Erottautuminen mahdollisista kilpailijoista
– Rahoitusmahdollisuuksien kartoitus
– Tuotteen hinnoittelustrategia

Projektin kesto on 2-4 viikkoa.

Hinta €3000 (alv 0%)