Luonnontuote-alan raaka-ainetuotannosta uusia elinkeinomahdollisuuksia -työpaja 12.4. 2017

12.4. iltapäivällä Pirkko Taskinen pitää ryhmätöiden alustuksen aiheesta Kannattaa myydä, mitä asiakas haluaa.

Syksyllä 2016 alkaneen Arvopilotti-hankkeen tavoitteena on luoda pohjaa luonnon raaka-aineiden arvoketjujen pilotointia varten. Hankkeessa kartoitetaan luonnon raaka-aineita, joiden pohjalta on perusteltua lähteä kehittämään jo toimivien yritysten kasvua ja näin kehittää uutta luonnontuotealan liiketoimintaa Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Luonnontuotteet ovat megatrendi maailmalla. Maailmalla hyvinvointituotteiden, mm. ruuan ja kosmetiikan kysynnän vuosikasvu voi olla kymmeniä prosentteja. Kuluttajien terveysajattelu ja sairauksia ehkäisevien terveysvaikutteisten tuotteiden kysyntä on kasvussa myös Suomessa. Alan kehittäminen luo merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulle, kun olemassa olevia ja aiemmin käyttämättä jääneitä luonnon raaka-aineita hyödynnetään paikallisesti ja niistä jalostetaan uusia tuotteita kotimaan ja vientimarkkinoille.

Hankkeen koordinaattori ja kumppanit: Centria ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus, Metsäkeskus.

Päärahoittaja: Maaseuturahasto, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014- 2020

Lisää tietoa työpajasta:

http://www.aitoluonto.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/hankkeet/arvopilotti/tyopaja-12-4–limingalla/

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.